Unima Belgique Section francophone


UNIMA Belgique Section francophone, de Waalse afdeling van UNIMA België, wil de kunst van het poppenspel in Wallonië beschermen en toelichten en biedt haar leden allerlei diensten aan.

Le bouquet de la marionnette

Dit evenement wordt om de drie jaar georganiseerd en biedt aan leden de mogelijkheid om een waaier aan voorstellingen te tonen aan een groot publiek, onder wie organisatoren.


Publicaties


De Section francophone heeft "Je construis des marionnettes", een bundel technische fiches gepubliceerd, geschreven door een van haar leden, Jean-Marie Plénus. Dit bestand is ter beschikking van alle geïnteresseerden.

Er is ook "Guignol, Tchantchès et les autres, plaisir d'apprendre aves les marionnettes", opgesteld met de medewerking van Hubert Roman, Ulrick Van Der Henst en Edmond Debouny en uitgegeven door de Franse Gemeenschap, afdeling Onderwijs en Vorming. Het werk richt zich vooral op leerkrachten en wil hen aanmoedigen om poppen te gebruiken in de klas. UNIMA-leden kunnen het werk aankopen aan een reductietarief van €10.

De Section francophone verspreidt ook een document van de internationale commissie Poppen en Onderwijs, namelijk "O miracle!...la marionnette!"

Tot slot is er de periodiek, "Marionnette en Castelets" en de nieuwsbrief "D'un Castelet à l'autre". Zo worden de lede geïnformeerd over het onderwerp marionetten en de actualiteit. Alle leden ontvangen deze publicaties.

De tentoonstelling "Ik maak marionetten"

Om de heruitgave van de bundel "Je construis des marionnettes" te illustreren, heeft een lid van de Section een groot aanbod aan poppen gemaakt, zoals voorgesteld in de bundel. Zij vormen het onderwerp van een interactieve tentoonstelling die voor het eerst werd getoond in het kader van het Bouquet de la Marionnette.

Deze tentoonstelling is ter beschikking van geïnteresseerden: culturele centra, scholen… De Section francophone kan iemand voorzien die de bezoekers begeleidt in het gebruik van de tentoongestelde marionetten.

Het documentatiecentrum

De bibliotheek van de Section francophone heeft een plaats gevonden in het Centre de Documentation de la Marionnette in Tubize, onder invloed van Philippe Sax. Het depot is ontstaan in samenwerking met de vereniging "On tire les Fils", de gemeentelijke bibliotheek, het cultureel centrum en de gemeentelijke administratie van Tubize. Ze wil de rijke documentatie die doorheen de jaren is verzameld toegankelijk maken voor het publiek en deze tegelijk aanvullen met nieuwe aanwinsten.

Alle documenten, foto's, artikels en affiches (meer dan 7500), bijeengezocht doorheen de jaren door Hubert Roman, werden genummerd. Daardoor is alle documentatie gemakkelijk toegankelijk.

Bovendien kan een reizende bibliotheek ter beschikking gesteld worden van de leden of andere organisaties via een partnerschap.

Vorming voor leden

De Section francophone organiseert met tussenpozen gratis vormingsmomenten voor haar leden. De eerste ontmoeting werd gepresenteerd door Marcel Orban en was gewijd aan houtpasta.

Deze bijeenkomsten bieden een mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling tussen leden van verschillende gezelschappen.

Vorming voor leerkrachten

De Section francophone werkt sinds 25 jaar mee aan de vorming van leerkrachten, meer bepaald rond het gebruik van poppen voor pedagogische doeleinden. Deze stages worden georganiseerd in het kader van een doorlopende vorming voor leerkrachten door de Franse Gemeenschap. Ze zorgen ervoor dat onderwijspersoneel een scenario kan uitwerken, dialogen kan opstellen, poppen en decors kan maken, poppen kan manipuleren en op die manier een voorstelling kan brengen.

Hulp aan studenten

Verschillende verantwoordelijken van de Section francophone ontmoeten regelmatig studenten van het hoger onderwijs die werken rond marionetten. Ze kunnen er terecht voor documentatie en publicaties.

Contact:
Section francophone du Centre belge de l'UNIMA, asbl
Rue Carade 1A, 1480 Tubize
Tel.: 0032 (0)475 73 03 21
unima.be@gmail.com
www.unima.be