Theater Top

Contact:  

Wallestraat 55
9700 oudenaarde
www.theatertop.be

Foto/Photo Video  
Oprichtingsdatum/date de fondation/foundation date

Soorten poppenspel/ types de marionnettes/
kinds of puppets

   
Type gezelschap/type de théâtre/kind of theatre


Doelgroep/groupe cible/target group Taal/langue/language

 


Beschikbaarheid/disponibilité/availability    Extra