Poppentheater Ellebieke

Contact:  

Martin Desmet
Herelbekestraat 74
8540 Deerlijk
T. +32 (0)56 70 05 20
T. +32 (0)498 36 25 21
info@ellebieke.be
www.ellebieke.be

foto/photo  
Oprichtingsdatum/date de fondation/foundation date

Soorten poppenspel/ types de marionnettes/kinds of puppets

01/09/1993 Handpoppen/gaine/hand puppet         
Met acteurs/ avec acteurs/ with actors   
Type gezelschap/type de théâtre/kind of theatre

Amateur/amateur/amateur

Doelgroep/groupe cible/target group Taal/langue/language

Kleuters/jeunes enfants/pre schoolers (3+)
Kinderen/enfants/kids (6+)

Nederlands/Néerlandais/Dutch
Beschikbaarheid/disponibilité/availability    Extra
Alleen weekends/week-end/only weekends                      
Workshops/ateliers/workshops
Speelt buiten België/joue dehors de la Belgique/plays outside of Belgium