Figurentheater Tal en Thee

Contact:  

Maarten Van Aerschot
Waterstraat 41
3130 Begijnendijk
T. +32 (0)494 68 58 98
contact@talenthee.be
www.talenthee.be

 
Foto/Photo Video  
Oprichtingsdatum/date de fondation/foundation date

Soorten poppenspel/ types de marionnettes/
kinds of puppets

01/09/2011 Handpoppen/gaine/hand puppet
Schaduwspel/ombres/shadows
Draadpoppen/ fils/string
Bekpoppen/avec lipping/muppets
Objecten/ objets/objects            
Met acteurs/ avec acteurs/ with actors   
Combinatie/ combinaison/combination
Other: ………..
Type gezelschap/type de théâtre/kind of theatre

Professioneel/professionel/professional
Rondreizend/voyageant/travelling

Doelgroep/groupe cible/target group Taal/langue/language

Babies/bébés/babies (0-3)
Kleuters/jeunes enfants/pre schoolers (3+)
Kinderen/enfants/kids (6+)
Adolescenten/adolescents/adolescents (13+)
Jong volwassenen/ jeunes adultes/young adults (16+)
Volwassenen/adultes/adults
Familie/famille/family   


Nederlands/Néerlandais/Dutch
Woordeloos/sans mots/no speech

Beschikbaarheid/disponibilité/availability    Extra
Alle dagen/tous les jours/every day                      
Workshops/ateliers/workshops
Speelt buiten België/joue dehors de la Belgique/
plays outside of Belgium
Internationale ervaring/expérience internationale/
international experience